És interessant instal·lar autoconsum solar? Quins beneficis reporta?

Cada dia, amb una major freqüència, apreciem en els habitatges del nostre país, com un major nombre de persones es decideixen per implantar sistemes d’autoconsum solar en els seus habitatges per al proveïment de l’energia elèctrica.

Aquestes instal·lacions denoten un canvi de mentalitat cada vegada més estès cap al consum sostenible d’energia.

Aquests aparells d’autoconsum solar, presenten beneficis per als consumidors, que veuran com els preus que paguen per a proveir el seu habitatge d’energia elèctrica es veuen minorats o fins i tot suprimits íntegrament, però a més, representen un benefici social per a tots, ja que aquestes energies, són energies netes amb el medi ambient.

A continuació, tractarem el tema de l’autoconsum solar, parlarem sobre les modalitats existents i els seus atributs principals.

Autoconsum solar, Com es defineix?

Podem definir l’autoconsum solar com aquells sistemes que permeten la conversió en energia elèctrica de l’energia procedent de la radiació solar, gràcies a l’ús de plaques solars per a aquesta transformació.

Aquesta transformació d’energia es realitza de manera independent, de manera que els qui consumeixen l’energia, han estat els qui l’han obtingut.

Existeixen modalitats dins de l’autoconsum solar?

Quan ens referim a l’autoconsum solar, podem parlar sobre dos models d’autoconsum diferents, que són tant l’autoconsum solar dependent de la xarxa general elèctrica, com l’autoconsum solar independent de la xarxa general elèctrica.

La diferència existent entre tots dos resideix en què els models dependents, necessiten dels serveis de la xarxa elèctrica general per a aconseguir cobrir les demandes d’energia elèctrica de l’immoble on es troben, mentre que els sistemes independents, aconsegueixen satisfer tota la demanda elèctrica present en l’immoble de manera autònoma, sense que es necessiti cap aportació de la xarxa.

En el següent punt veurem les característiques que defineixen a tots dos models d’autoconsum solar.

Quines propietats presenten tots dos tipus d’autoconsum?

Models dependents de la xarxa elèctrica general

Aquest tipus d’instal·lacions són capaces de generar electricitat de manera autònoma, no obstant això, la quantitat d’energia generada per aquests és insuficient per a aconseguir abastir totes les demandes d’energia que es presenten. Això es deu, al fet que, per al seu funcionament, compten amb un nombre inferior de components respecte als altres sistemes, ja que aquests no compten, per exemple, amb bateries ni acumuladors. A causa d’aquest motiu, els habitatges que disposin d’aquesta tipologia d’autoconsum, romandran connectats a la xarxa de distribució elèctrica mitjançant un contracte de subministrament amb alguna empresa comercialitzadora d’energia.

Els avantatges que reporta l’ús d’aquests sistemes són les següents:

 • El preu d’adquisició dels sistemes és reduït, en comparació amb els models d’autoconsum independent, per la qual cosa la inversió serà reduïda.
 • Malgrat que no s’aconsegueix proveir el total de la demanda, aquests sistemes faciliten l’estalvi mensual en energia i impostos de l’energia.
 • Gràcies a aquests, s’afavoreix que una gran part de l’energia utilitzada sigui energia completament renovable i neta.
 • La implementació d’aquests sistemes en les llars, facilita l’efecte anomenat cap a nous consumidors, la qual cosa afavoreix un major ús d’energia renovable.

Aquesta modalitat d’autoconsum solar és l’opció preferida per a aquells usuaris que busquen reduir els efectes negatius del seu consum energètic, també per a aquells consumidors que no pretenen realitzar un gran desemborsament per a la instal·lació i per als qui busquen la sostenibilitat, però sense renunciar a comptar amb el servei ofert per les companyies elèctriques.

Models independents de la xarxa elèctrica general

Aquest tipus d’instal·lacions són capaces de generar la suficient energia per a satisfer per complet les demandes de llum que es presenten en l’immoble en el qual es troben, sense tenir la necessitat que l’immoble es trobi connectat als serveis de la xarxa general de subministrament.

De manera que permeten la independència respecte al mercat energètic de llum, per la qual cosa no es necessita cap mena de contracte elèctric.

Per a aconseguir no dependre del mercat, aquests sistemes compten entre els seus components amb un major nombre de peces, que provoquen que el preu d’adquisició sigui major.

Els avantatges que reporta l’ús d’aquests sistemes són les següents:

 • La transformació d’energia es produeix en qualsevol punt on es trobi la instal·lació, depenent únicament de la llum solar.
 • La totalitat de l’energia que es consumirà en l’habitatge es tracta d’energia generada de manera neta i sostenible.
 • Aquests sistemes permeten la independència del mercat energètic, per la qual cosa s’eliminarà la dependència de les companyies elèctriques i les seves condicions contractuals.
 • Els qui es decantin per implantar autoconsum independent en les seves llars, veuran com el valor dels seus habitatges augmenta de manera considerable, ja que aquests mecanismes revaloren el valor dels immobles

Aquests models d’autoconsum representen l’alternativa més adequada per als qui no volen dependre de les condicions marcades pel mercat elèctric, per a aquells els habitatges dels quals es trobin en llocs remots on la xarxa de subministrament no aconsegueix accedir i per als qui busquen consumir únicament energia renovable en les seves llars.

Els usuaris que decideixin implantar aquesta modalitat d’autoconsum, han de calcular els panells solars que són necessaris per a obtenir proveir a l’habitatge sense que existeixin problemes de subministrament.

Quina opció d’autoconsum és millor?

Quan l’usuari es decanta per la instal·lació de l’autoconsum, ha de decidir quina és l’opció que millor s’adapta a les necessitats de consum existents en el seu habitatge, per a poder decidir l’opció que és més interessant, s’han de valorar uns certs aspectes de gran importància que es recullen a continuació:

 • S’han de valorar les condicions geopolítiques del punt d’instal·lació, ja que tant els preus i els terminis, com les empreses que ofereixen els serveis, dependran de la comunitat autònoma on es pretengui procedir a la instal·lació, així, per exemple, no trobarem les mateixes condicions per a instal·lar plaques solars a Barcelona, que per a instal·lar-les a Màlaga.
 • La quantitat d’energia que ha de generar la instal·lació per a aconseguir cobrir les demandes que presenta l’immoble, ja que en funció de la quantitat d’energia que ha de generar, coneixerem la grandària i el tipus d’instal·lació més apropiats.
 • El desemborsament que es vulgui i/o es pugui realitzar per a incloure l’autoconsum solar, ja que, com s’ha comentat, existeix una diferència de preus entre ambdues.
 • El clima present en el punt d’instal·lació, ja que aquest clima determinarà de manera aproximada el total anual d’hores de sol al qual s’exposa la instal·lació.
 • La quantitat de m² disponibles per a situar els panells, ja que això delimita la grandària màxima de la instal·lació.
 • La possibilitat d’accedir als serveis de la xarxa general de subministrament o si, per contra, no existeix tal possibilitat.