Política de Privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Avís Legal (LSSI)

La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els serveis oferts per Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L.. És per això que en compliment de l’exigit en la Llei 34/2002 se l’informa que la present pàgina i el seu domini pertany a Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. amb CIF B25807157 i domicili social en Macía Viladot, 85, 25260, Ivars D´Urgell, Lleida. El domini www.gcaeenergia.com és titularitat de Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. amb CIF B25807157 titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les Webs i els seus continguts, sense perjudici dels drets legítims de tercers. La societat titular està inscrita en el Registre Mercantil de Lleida proveïda de CIF B25807157 i té el seu domicili a l’efecte del present Avís Legal en Macía Viladot, 85, 25260, Ivars D´Urgell, Lleida. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres en el següent correu electrònic: info@gcaeenergia.com.

 

Protecció de Dades (LOPD – RUE)

INFORMACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del deure legal d’informació establert en la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en l’article 13 de Reglament (EU)2016/679 se’ls facilita la següent informació bàsica relativa a les dades personals facilitades.

 

Responsable del Tractament

Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. B25807157 Macía Viladot, 85, 25260, Ivars D´Urgell, Lleida 696269357 info@gcaeenergia.com

 

Finalitats del Tractament

Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de complir amb el deure d’informació prèvia i serveis energètics proporcionats per la nostra empresa. S’utilitzarà el seu correu electrònic per a gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciti i per a facilitar-li ofertes i serveis que poguessin ser del seu interès. Les dades personals proporcionades seran conservats el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual els va facilitar, així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Legitimació del Tractament La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment previ per a enviar-li informació sobre productes i serveis i l’interès legítim del responsable a donar-li resposta a les qüestions plantejades.

 

Destinataris

Si sol·licita informació dels nostres serveis no està prevista cap cessió. Si finalment contracta algun dels nostres serveis les cessions previstes seran les mínimes i necessàries per al correcte compliment del servei contractat, la seva formalització, pagament i facturació. NO es preveuen transferència de dades a tercers països.

 

Drets

Vostè té dret a obtenir informació sobre les dades personals que s’estan tractant. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i cancel·lació sobre les seves dades personals. En qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD).

 

Procedència

Les dades personals procedeixen de la persona interessada i/o de proveïdors als quals hagi prestat el seu consentiment. La categoria de dades que tractem són: identificatius (nom, cognoms, DNI, telèfon), adreces postals i electròniques per a comunicacions. A causa de l’activitat principal i als serveis contractats i /o sol·licitats NO es tracten dades especialment protegides.

 

Registre – Usuari

Al utilitzar la WEB www.gcaeenergia.com l’usuari no sempre ha de facilitar un nom, un correu electrònic sinó que pot optar per navegar en la web sense necessitat de registre. Només si desitja sol·licitar informació a través del formulari de contacte haurà de facilitar les dades mínimes requerides i acceptar la política de privacitat.

Acceptant la política de privacitat dóna el seu consentiment exprés perquè li facilitem la informació sol·licitada així com per a la possible recepció de butlletins amb informació sobre ofertes, als efectes de les quals declara que tota la informació subministrada a l’hora de sol·licitar la informació és veritable, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 havent d’acceptar el seu tractament.

La persona que sol·liciten informació sobre serveis o productes oferts en la WEB autoritza expressament a Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. perquè procedeixi a incloure les seves dades en el seu registre d’activitats automatitzat concretament denominat “COMUNICACIONS I CONTACTES WEB” conforme a l’article 30 del Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 resultant que les dades de caràcter personal que proporcionats en els camps del formulari són necessaris per a l’adequada prestació de sol·licitud d’informació la recollida de la qual té com a finalitat:

  • Poder oferir-li resposta a la seva sol·licitud
  • Mantenir-li informat d’ofertes i promocions similars a les contractades.

 

Limitació de Responsabilitat

Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. efectua els majors esforços per a l’actualització, manteniment i funcionament del seu lloc web, oferint a l’Usuari aquest lloc com una eina per a la informació corporativa i de serveis, no obstant això, Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. no pot garantir l’absència de fallades tècniques, la seguretat total del servei WEB, ni que el mateix est operatiu les 24 hores del dia, set dies a la setmana en tot moment.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Aquesta WEB és propietat de Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta WEB, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines WEB de qualsevol societat anunciant en aquesta, són propietat exclusiva d’aquesta i altres anunciants conforme als seus WEB´s corporatives, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, foto, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina WEB, són propietat de Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets d’autor, propietat intel·lectual i marques de tercers si n’hi hagués estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Grup Comercial d’Assesorament Energetic, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la WEB, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat a conseqüència de la incorrecta utilització de la WEB que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

 

Legislació Aplicable

Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 i Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.