• Cada dia, amb una major freqüència, apreciem en els habitatges del nostre país, com un major nombre de persones es decideixen per implantar sistemes d’autoconsum solar en els seus habitatges per al proveïment de l’energia elèctrica. Aquestes instal·lacions denoten un canvi de mentalitat cada vegada......

  • Un dels factors més importants a l’hora de realitzar el contracte elèctric d’un habitatge, és el fet de realitzar un correcte càlcul de la potència que és necessària per a satisfer les necessitats energètiques de l’immoble de manera correcta. Aquest correcte càlcul és realment fonamental,......